• Home
  • Reserveringsvoorwaarden

Reserveringsvoorwaarden

 
 

Reservering en betaling

Na reservering ontvangt u een Boekingsfactuur waarin een aanbetaling van 50% van de te betalen som gevraagd wordt, over te schrijven op de rekening van de verhuurder binnen 10 dagen. Met het doen van de aanbetaling ontstaat een huurovereenkomst. Op die huurovereenkomst zijn onderstaande reserveringsvoorwaarden van toepassing. Wanneer u een aanbetaling doet gaat u akkoord met deze reserveringsvoorwaarden.

De resterende 50% van de te betalen som dient uiterlijk 2 weken vóór vertrek te zijn betaald. De borgsom wordt binnen 14 dagen na vertrek teruggestort onder aftrek van de kosten voor water en elektriciteit en eventuele schades die voor rekening van huurder komen. In verband hiermee wordt de villa bij aankomst en vertrek samen met huurder door de beheerder geïnspecteerd en worden de meterstanden samen met de huurder opgenomen.

Optie

Voordat men reserveert kan er een optie worden genomen. In deze periode heeft men dan de gelegenheid vluchten te regelen. Gedurende de optieperiode wordt de villa niet aan iemand anders toegezegd. De lengte van de optieperiode is maximaal een week. Als iemand anders in de optieperiode de villa wil huren, krijgt u nog 24 uur de gelegenheid een definitieve beslissing te nemen. Daarna vervalt de optie automatisch.

Annulering

Er ontstaat een huurovereenkomst zodra men te kennen geeft te reserveren en de aanbetaling (50% van de huursom) heeft gedaan. Het nemen van een optie valt hier uiteraard niet onder. Indien de huurovereenkomst wordt geannuleerd, dan zal de verhuurder proberen de villa in dezelfde periode opnieuw te verhuren. Hierbij gelden de volgende annuleringsbepalingen:

  • Indien volledige herverhuur lukt: administratiekosten van € 150,=;
  • Indien herverhuur gedeeltelijk lukt: administratiekosten van € 150,= vermeerderd met de som van de huurprijs over de dagen dat herverhuur niet meer lukt;
  • Indien herverhuur in het geheel niet meer lukt: de volledige huursom. Indien huurder eerder vertrekt dan de afgesproken vertrekdatum, vindt geen restitutie plaats.

Aankomst en Vertrek

De aankomsttijd is 16.00 uur of later. Vertrek uiterlijk 12.00 uur tenzij van tevoren anders is afgesproken (vroege check-in en late check-out). Indien het vluchtnummer van aankomst en/of vertrek wijzigt, dient de huurder de beheerder daarvan op de hoogte te stellen.

Wel en niet inbegrepen in de huurprijs

Wel inbegrepen: gasverbruik; schoonmaak 1 x per week, wekelijks schoon bed– en  linnengoed, thee– en keukendoeken, badhanddoeken en strandlakens (1 per persoon), onderhoud tuin en poolservice zwembad, verbruik water voor de tuin en het zwembad (de Tropenvilla heeft een eigen deepwell).

Niet inbegrepen: eindschoonmaak eenmalig, elektriciteit- en waterverbruik, telefoonkosten en uitgaven van persoonlijke aard.

Meterstanden

Bij aankomst en vertrek worden in uw bijzijn de actuele meterstanden van water- en elektriciteit genoteerd. Het daadwerkelijke verbruik van water en elektra tijdens uw verblijf wordt aan u in rekening gebracht en verrekend met de borg. Ingeval van een langdurig verblijf worden de meterstanden tussentijds gecheckt en contant met u afgerekend. Het zwembad en het beregeningssysteem voor de tuin maken gebruik van een eigen deepwell en zullen uiteraard niet aan u doorberekend worden.

Elektra

De gehele villa heeft 220 volt. Veel moderne apparaten zoals telefoons, laptops, tablets en ipods etc. zijn geschikt voor zowel 110 als 220 volt. Apparaten die alleen geschikt zijn voor 110 kunt u in onze villa niet opladen of gebruiken met stekker. Steek apparaten die alleen voor 110 volt geschikt zijn dus niet in een stopcontact in onze villa want dan branden ze door!

Gebruik van airconditioning en water

Wij adviseren de huurder de airconditioning alleen te gebruiken indien nodig; dus niet overdag in de slaapkamers, als de ramen open staan of als er niemand thuis is. Onnodig gebruik van airconditioning is de grootste oorzaak van een hoog stroomverbruik. Het stroomverbruik ligt op ca. € 0,40 per KWh. Omdat al het water uit zeewater moet worden gewonnen, is water relatief duur op Curaçao (ca. € 9,- per m³). Het is dus aan te raden om geen water te verspillen.

Gebruik van de villa

De villa is uitsluitend bedoeld als vakantieverblijf. Huurder dient rekening te houden met de opvattingen zoals deze voor het bewonen van luxe woonwijken op Curaçao gelden. Dit betekent o.a. dat er geen sprake mag zijn van overlast voor buurtbewoners (in wat voor vorm dan ook) en/of het houden van feesten en andere bijeenkomsten waar meer dan het aantal geboekte personen aanwezig zal zijn (tenzij u tevoren schriftelijke toestemming van de verhuurder heeft gekregen). Raadpleeg bij twijfel vooraf de beheerder. Indien blijkt dat er toch andere personen in de villa verblijven, dan zullen deze tegen het dubbele tarief bij huurder in rekening worden gebracht.

Zwembad

De poolservice komt twee keer per week op maandag en op donderdag om het zwembad te onderhouden, ook voor hen hoeft u niet thuis te blijven.

Zwembadwater is een gevoelig evenwicht, het kan gebeuren dat het water door onvoorziene (weers)omstandigheden groen of troebel wordt, belt u dan de beheerders. Zij zullen met de poolservice proberen het zo snel mogelijk op te lossen. Dit valt onder overmacht u kunt de verhuurder hier niet aansprakelijk voor houden of om restitutie of genoegdoening vragen.

Gebruik van glaswerk in en rond het zwembad is niet toegestaan. Als er toch glas in het zwembad terecht komt bent U als huurder aansprakelijk voor eventuele kosten van het leegpompen om het glas te verwijderen.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan in de villa behalve wanneer van tevoren anders overeengekomen is.

Roken

Op Curaçao leeft men buiten waar ook gerookt kan worden. In de villa is roken niet toegestaan.

Drugs

Het is niet toegestaan om drugs in de villa of op het terrein te hebben of te gebruiken.

Open vuur

Het is niet toegestaan in en om de villa een open vuur te stoken.

Aansprakelijkheid verhuurder

De verhuurder is niet aansprakelijk voor:

  • Diefstal, schade of verlies van eigendommen van de huurder tijdens de huurperiode van de villa;
  • Ongevallen in en om de woning, al dan niet van persoonlijke aard;
  • Tijdelijke storingen aan apparatuur in en om de woning en tijdelijke storingen in stroom of watervoorziening;
  • Overmacht van welke aard dan ook.

Aansprakelijkheid huurder

De villa dient netjes te worden bewoond en de personenauto dient met zorg te worden bereden. Mocht er desondanks iets stukgaan of constateert u een gebrek aan de woning of auto, dan dient u dat binnen 24 uur (indien in een weekend: de maandag daarop) te melden bij de beheerder. Indien de schade door uw toedoen is veroorzaakt en/of niet het gevolg is van normaal gebruik of slijtage, brengen wij de reparatie/vervangingskosten in rekening. Hierbij geldt dat de eerste € 25,= per verblijf niet in rekening wordt gebracht mits dit tijdig door huurder is gemeld aan de beheerder.

Verzekeringen

De verhuurder heeft het huis, de personenauto en de aan verhuurder toebehorende inventaris verzekerd tegen de gebruikelijke risico’s en op de gebruikelijke condities bij een lokale verzekeringsmaatschappij. De aan u toebehorende goederen zijn niet op deze verzekering verzekerd. Wij raden u aan een reisverzekering af te sluiten.

Achterlaten van de woning bij uw vertrek en opname meterstanden (eindafrekening)

De apparatuur in de keuken en buitenkeuken dient schoon te worden achtergelaten. Afval dient in de vuilcontainers te zijn gedeponeerd. De beheerder neemt samen met de huurder de meterstanden op (zowel bij aankomst in de villa als bij vertrek). Bij een verblijf van langer dan twee weken, wordt elektra- en waterverbruik tussentijds met de huurder afgerekend en worden meterstanden opnieuw met de huurder opgenomen. De kosten van elektra en waterverbruik zullen met de borg worden verrekend.

Beheer

De villa wordt beheerd door een beheerder op Curaçao. Zij zijn het aanspreekpunt voor huurder. Huurder dient er rekening mee te houden dat de villa regelmatig schoongemaakt wordt, de tuin en het zwembad wekelijks worden onderhouden en er incidenteel acute reparaties moeten plaatsvinden. Hierdoor zal er soms personeel de villa moeten kunnen betreden. Dit vindt uiteraard altijd vooraf plaats in overleg met huurder, zodat er van tevoren bekend is wanneer dit plaatsvindt. Wij vragen om begrip hiervoor. In verreweg de meeste gevallen hoeft de huurder daar niet voor thuis te blijven en zal de beheerder dit verder met u afhandelen. Voor overige vragen en opmerkingen tijdens het verblijf dient de huurder ook contact op te nemen met de beheerder.

Toepasselijkheid van de reserveringsvoorwaarden

Indien de huurovereenkomst is ontstaan (door het doen van een aanbetaling), gaat men akkoord met de reserveringsvoorwaarden.

Wanneer de beheerders vermoeden dat u zich niet aan de huisregels en reserveringsvoorwaarden houdt mogen zij te allen tijde het terrein en de villa betreden.

Bij het niet nakomen of overtreden van de huisregels en bovenvermelde voorwaarden en/of wangedrag behoudt de verhuurder zich het recht voor de huurder direct de toegang tot de villa te weigeren zonder enige vorm van restitutie. 

Contact: info@tropenvillacuracao.nl
© 2012 Tropenvilla Curaçao

Flags Widget powered by AB-WebLog.com.